אופן התשלום

אנחנו מכבדים את כל סוגי כרטיסי האשראי
מדיניות התשלומים לפי שווי הקנייה:
מעל 200 ₪ -  2 תשלומים
מעל 300 ₪ -  3 תשלומים
מעל 500 ₪ -  4 תשלומים
מעל 800 ₪ -  6 תשלומים
מעל 1,000 ₪ -  8 תשלומים
מעל 1,500 ₪ -  10 תשלומים
תשלום באמצעות PAYPAL